จำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติด (ขายปลีก/ขายส่ง)

“สอบถามราคา” หรือ “ขอใบเสนอราคา”
ได้ที่ 088-535-5353 ติดต่อคุณโชติ
(เวลาทำการ 7:00-21:00น.ของทุกวัน เกินจากนี้รบกวนติดต่อทางอีเมล์หรือส่ง SMS นะครับ)

Email = nanatest_order@hotmail.com

เว็บไซต์ Nanatest.com จัดจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดต่างๆ(ยาบ้า, กัญชา , มอร์ฟีน ,เฮโรอีน , ฝิ่น ,โคเคน ฯลฯ) ในปัสสาวะโดยจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

>> ชุดตรวจสารเสพติด  ประเภท “ยาบ้า
>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “กัญชา
>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท “มอร์ฟีน/เฮโรอีน/ฝิ่น
>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “ยาอี
>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “โคเคน

NanaTest.com ของเราจัดจำหน่าย ชุดทดสอบสารเสพติดจากปัสสาวะ ซึ่งการตรวจหาสารเสพติดแต่ละชนิดนั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเพราะใช้เครื่องมือการตรวจและอุปกรณ์ในการทดสอบแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้อง

วีดีโอตัวอย่างแสดงการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะชนิดหยดหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแบบตลับ

https://youtube.com/watch?v=3PGQbgz1ZKk%26hl%3Den_US%26feature%3Dplayer_embedded%26version%3D3

การตรวจหาสารเสพติดด้วยโดยทั่วไป  จะมีการตรวจเป็น 2 แบบ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการตรวจนั้นๆ  ดังนี้

1.   การตรวจกรองขั้นต้น (Screening Test)   เป็นการตรวจปัสสาวะขัดกรองผู้ต้องสงสัยว่าจะเสพยาเสพติดด้วยชุดตรวจสารเสพติด  ซึ่งการตรวจกรองขั้นต้นนั้นทำได้ง่าย, สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตรวจแบบยืนยัน  การตรวจทดสอบแบบนี้วัตถุประสงค์เพื่อการ “เฝ้าระวัง”      การตรวจกรองขั้นต้นนี้อาจให้ผลผิดพลาดได้หากผู้ตรวจมีการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ไอ  ยารักษาทางประสาท ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก เป็นต้น   หากตรวจพบสารเสพติดด้วยชุดตรวจสารเสพติดในขั้นตอนนี้  หากต้องการความถูกต้องและละเอียดสูงในการตรวจและชื่อสารออกฤทธิ์หรือยาเสพติดจะต้องส่งตรวจแบบยืนยันกับหน่วยงานที่มีความชำนาญการอีกครั้งอีกครั้ง

2.   การตรวจยืนยัน (Confirmation  Test)   เป็นการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถแยกชนิดของสารเสพติดที่ทำให้ออกฤทธิ์ และระบุชื่อของยาเสพติดได้อย่างถูกต้องแม่่นยำ  ซึ่งการตรวจยืนยันนั้นสามารถตรวจหาสารเสพติดที่มีปริมาณน้อยๆได้  แต่การตรวจค่อนข้างยุ่งยาก , ใช้เวลาในการตรวจนานและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า  และต้องส่งปัสสาวะให้กับหน่วยงาน เช่น สำนักยา,วัตถุเสพติด, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถาบันยาเสพติด, ธัญญารักษ์ ,โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,สถาบันนิติเวช  ตรวจยืนยันเท่านั้น  การตรวจยืนยันนี้มักนิยมตรวจกันเพื่อนำผลการทดสอบมาเป็นหลักฐานยืนยันในกระบวนการยุติธรรม  หรือใช้เป็นหลักฐานรับรองตัวบุคคล

การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้อมูลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข