การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

กลับไปยังหน้าเว็บก่อนหน้านี้

ซึ่งการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะคัดกรองเบื้องต้นจะมีอุปกรณ์ 2 ชนิด คือ แบบตลับ(แบบหยด) กับ แบบจุ่ม ผลได้ที่จากการตรวจในระดับนี้นั้นจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปัสสาวะที่นำมาตรวจนั้นมีสารเสพติดจริง แต่ประมาณการได้แค่ว่าอาจจะมีสารเสพติดนั้นๆ ต้องการความถูกต้องแน่นอนต้องส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง อุปกรณ์การตรวจระดับนี้พบเห็นได้ตามที่ตำรวจตั้งด่านตรวจ ตรวจในสถานบันเทิง หรือที่จำหน่ายตามร้านขายและเว็บไซต์ทั่วไป เช่นเว็บ Nanatest ของเราก็จัดจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ ซึ่งเป็นการตรวจระดับ 1 เพื่อคัดกรองและป้องปรามเช่นกัน

ส่วนการตรวจยืนยันนั้นจะต้องส่งผลตรวจกับห้องปฎิบัติการณ์อีกครั้ง

แหล่งที่มาของข้อมูล : มาจากเว็บไซต์ https://www.moph.go.th/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าแรก