ความแตกต่างระหว่างการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจยืนยัน

กลับไปยังหน้าเว็บก่อนหน้านี้

แหล่งที่มาของข้อมูล : มาจากเว็บไซต์ https://www.moph.go.th/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าแรก