ชนิดสารเสพติด สารสำคัญ สารเมตาบอไลต์ และสารที่ตรวจพบได้ในปัสสาวะ

กลับไปยังหน้าเว็บก่อนหน้านี้


แหล่งที่มาของข้อมูล : มาจากเว็บไซต์ https://www.moph.go.th/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข