ขวดฝาเกลียว,ถุงมือยาง,ฉลาก

Nanatest.com มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้รวมกับการตรวจสารเสพติดจัดจำหน่าย ดังนี้่

ขวดพลาสติกฝาเกลียว ขนาด 60 มิลลิลิตร ใช้บรรจุปัสสาวะ (จำหน่าย)
ฉลาก คือสติกเกอร์ที่ใช้ติดข้างขวดฝาเกลียว เพื่อใช้เขียนชื่อว่าปัสสาวะดังกล่าวเป็นของบุคคลใด

รายการของแถม 3 รายการ
-ของแถมที่ 1 ถ้วยใส่ปัสสาวะ ถ้วยพลาสติกไม่ฝาปิดขนาด 3 ออนซ์ แถมใหเท่ากับจำนวนชุดตรวจ


-ของแถมที่ 2 ถุงมือยาง สวมกันปนเปื้อนจากสิ่งที่ไม่พึ่งประสงค์

-ของแถมที่ 3หน้ากากอนามัย

>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท “ยาบ้า/ยาม้า,ยาไอซ์”
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “กัญชา”
>>> ชุดตรวจสารเสพติด ประเภท “มอร์ฟีน/เฮโรอีน/ฝิ่น”
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “ยาอี”
>>> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท “โคเคน”

หน้าแรก