ชุดตรวจสารเสพติด GPO (จีพีโอ) – ยาบ้า | ยาไอซ์ แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าGPO – จีพีโอ
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก/ส่ง
แพ็คเกจ1 กล่องมี 50 ชุด
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาบ้า , ยาไอซ์

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

1,000 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

องค์การเภสัชกรรม

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่ง EMS/Kerry ทั่วไทย
หน้ากากอนามัย 5 ชิ้น / 1 กล่อง
ราคาสินค้าอยู่ที่ปริมาณการสั่ง
ค่าจัดส่ง emsฟรีค่าจัดส่ง EMS/Kerry ทั่วไทย
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาบ้า | ยาไอซ์ ” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาบ้า | ยาไอซ์

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

1,000 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 60 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “มอร์ฟีน | ฝิ่น | เฮโรอีน” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด มอร์ฟีน | ฝิ่น | เฮโรอีน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

300 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “กัญชา” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด กัญชา

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

50 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 60 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “โคเคน” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด โคเคน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

300 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาอี” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาอี

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

500 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาเค” – เคตามีน แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาเค – เคตามีน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

50 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ระยะเวลาการเก็บรักษาปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจยืนยัน (ตรวจระดับที่ 2) ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม : ระยะเวลาการเก็บรักษาปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจยืนยัน (ตรวจระดับที่ 2) ?

ปัสสาวะตัวอย่างที่จะนำส่งตรวจยืนยัน(ตรวจระดับที่ 2) นั้น ควรจะนำปัสสาวะดังกล่าวส่งห้องตรวจภายในเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาพที่แช่เย็นมาครับสภาพแช่เย็นนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ไม่ใช่ว่าแช่แข็งมานะครับ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะเก็บปัสสาวะตัวอย่างที่จะส่งตรวจยืนยันนั้น อยู่ที่ 4-8 องศาเซลเซียสครับ และการจัดเก็บขวดที่ใส่ปัสสาวะตัวอย่างก็ต้องทำแบบถูกต้องด้วยนะครับ ไว้มีเวลาบทความหน้าผมจะเขียนอธิบายให้ครับผม

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์ , ชุดตรวจสารเสพติด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

จะตรวจสารเสพติด ต้องเก็บปัสสาวะปริมาณเท่าไร ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม : จะตรวจสารเสพติด ต้องเก็บปัสสาวะปริมาณเท่าไร ?


ต้องดูก่อนว่าเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจสารเสพติดกันระดับไหน ? (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่านเพิ่มเติม >>>การตรวจสารเสพติดมีกี่ระดับ ?) คือถ้าเป็นการตรวจสารเสพติดขั้นต้น คืออย่างสินค้าที่หน้าเว็บผมจำหน่ายอยู่ ก็เก็บปัสสาวะจำนวนไม่ต้องมากก็ได้ครับ อาจจะไม่ต้องเกิน 30 มิลลิลิตรก็ได้ครับเพราะอย่างถ้าคุณใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบหยดปัสสาวะที่นำไปใช้จะใช้หยดลงบนตลับทดสอบจะใช้เพียง 3-5 หยดเท่านั้น แต่ถ้าใช้แบบจุ่มก็จะต้องเก็บปัสสาวะเยอะหน่อยครับ ลองดูจากสเกลที่ตัวชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่มก็ได้ครับ ว่าคู่มือสินค้าแจ้งให้จุ่มลงไปขนาดไหน คุณก็จะกำหนดได้แล้วครับ ว่าคนที่ถูกตรวจจะต้องปัสสาวะใส่จำนวนเท่าไรครับ แต่ถ้าเอาแบบง่ายต่อคนตรวจและง่ายต่อคนปัสสาวะ ก็ใช้ภาชนะที่มีขนาด 60 มิลลิลิตรครับ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกตรวจปัสสาวะใส่ครึ่งหนึ่งของภาชนะดังกล่าวครับ

แต่ถ้าเป็นการตรวจสารเสพติดแบบระดับสอง หรือที่เรียกว่าการตรวจยืนยัน จะต้องเก็บปัสสาวะอย่างน้อย 30 -60 มิลลิลิตรครับ เอาแค่ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรพอนะครับ ไม่ต้องเก็บปัสสาวะกันเป็นขวดลิตรนะครับ 5555

บทความที่เกี่ยวข้อง : ถ้วยพลาสติกไม่มีฝาปิดกับขวดพลาสติกฝาเกลียว ถ้าจะตรวจสารเสพติดควรใช้ภาชนะอะไรใส่ปัสสาวะดี ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์ , ชุดตรวจสารเสพติด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตรวจสารเสพติด รอผลกี่นาที ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม : ตรวจสารเสพติด รอผลกี่นาที ?

ดูภาพประกอบด้านบนนะครับ อ้างอิงตามวิธีการใช้ที่พิมพ์อยู่บนซองของชุดตรวจสารเสพติดเลยนะครับ หลังจากที่ทำการหยดปัสสาวะลงตลับทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รออ่านผลภายใน 5 นาทีครับ และจากภาพด้านบนลองอ่านข้อ 3 ดูนะครับ ไม่ควรอ่านผลหลัง 5 นาทีไปแล้วครับ รูปที่เห็นคือ ชุดตรวจสารเสพติด ยี่ห้อ GPO แบบหยดครับ ซึ่งยี่ห้อนี้เป็นขององค์การเภสัชกรรมครับ

เวลาใช้จริงหลังจากหยดปัสสาวะครบ 3 หยดแล้ว จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยใช้ก็ไม่เกิน 30 วินาทีผลก็จะขึ้นขีดครบแล้วครับ แต่อย่างไรการอ่านผลต้องทำตามคู่มือของผลิตภัณฑ์ครับจะดีที่สุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : ผลตรวจสารเสพติดเป็น negative แปลว่าอะไร ? , ผลตรวจสารเสพติดเป็น positive แปลผลได้ว่า ? , อยากจะตรวจปัสสาวะเพื่อจะหาสารเสพติด ควรจะตรวจเวลาไหนดีที่สุด ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ