ถ้วยพลาสติกไม่มีฝาปิดกับขวดพลาสติกฝาเกลียว ถ้าจะตรวจสารเสพติดควรใช้ภาชนะอะไรใส่ปัสสาวะดี ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


2 ภาชนะนี้มีความโดดเด่นคนละเรื่องนะครับ ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน ตามความคิดเห็นของผู้ขายเอง


ถ้วยพลาสติกไม่มีฝาปิด จะเหมาะสำหรับการตรวจที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ได้เป็นทางการมาก และตรวจคนจำนวนไม่มาก


แต่ขวดพลาสติกฝาเกลียวนี้จะเหมาะกับการตรวจเป็นทางการ มีการทำงานเป็นระบบ เพราะต้องจัดการกับคนจำนวนมาก และบางที่อาจจะต้องนำปัสสาวะตัวอย่างที่ทำการทดสอบแบบขั้นต้นไปแล้ว เพื่อส่งตรวจยืนยันระดับสองกับโรงพยาบาลอีกครั้ง จึงต้องเป็นขวดพลาสติกฝาเกลียวเท่านั้น


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภาชนะแบบไหน หลังจากทำการทดสอบแล้วควรทำลายหรือทิ้งปัสสาวะตัวอย่างนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ


ไว้โอกาสหน้าผมจะมาทำบทความให้ดูว่าเวลาเค้าส่งปัสสาวะตัวอย่างจะต้องจัดเก็บอย่างไรครับ

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ