ที่ตรวจสารเสพติดหมดอายุแล้ว สามารถนำมาทดสอบได้หรือไม่ ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :

สินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเพื่ออุปโภคหรือบริโภค หากหมดอายุแล้ว ไม่ควรนำมาใช้หรือรับประทานครับ อย่างที่ตรวจสารเสพติด ถ้าว่าเอามาใช้แล้วผลจะเป็นอย่างไร ? ผลคือ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ก็ไม่ควรเอามาอ้างอิงหรือวัดผลใดๆได้เลยครับ เพราะว่าสินค้าหมดอายุการใช้งานแล้วครับ

วันนี้ได้โอกาสพูดเรื่องสินค้าหมดอายุ ผมจะสอนวิธีการดูว่าชุดตรวจสารเสพติดนั้นดูวันหมดอายุที่ไหน ? เราสามารถดูได้จากข้อความที่เขียนว่า Exp Date : …… ครับ จะมีทั้งหน้ากล่องบรรจุภัณฑ์ และที่ซองฟรอยบรรจุชุดตรวจครับ ลองดูตามภาพด้านล่างนี้นะครับ

จากภาพด้านบนข้อความนี้ วันหมดอายุของสินค้าคือ Exp. Oct2020 หมายความว่า ชุดตรวจนี้หมดอายุเดือนตุลาคม ปี 2020 ครับ

ส่วนรายการนี้ วันหมดอายุ Exp date : Mar-2012 หมายความว่า ชุดทดสอบนี้หมดอายุเดือนมีนาคม ปี 2021 ครับ

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ