วิธีการจัดเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด ต้องทำอย่างไร ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


ชุดตรวจสารเสพติดควรต้องจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง หรือเก็บในช่วงอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส และทำเก็บรักษาแบบนี้จนถึงวันหมดอายุของชุดตรวจ

– ชุดตรวจต้องเก็บอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซองไม่ฉีกไม่ขาด และแกะชุดตรวจก็ต่อเมื่อจะใช้งานเท่านั้น


– ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือตากแดด

รูปนี้จะมีคำแนะนำอยู่หน้าซองของชุดทดสอบบอกไว้
รูปนี้จะเป็นคำแนะนำการจัดเก็บชุดตรวจสารเสพติดจากคู่มือของสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : ที่ตรวจสารเสพติดหมดอายุแล้ว สามารถนำมาทดสอบได้หรือไม่ ? , ที่ตรวจสารเสพติดเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้มั้ย ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ