การเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด

– ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศร้อนหรือตากแดด เพราะจะทำให้ที่ตรวจเสื่อมประสิทธิภาพได้

– ควรเก็บชุดทดสอบสารเสพติดนี้ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศาเซลเซียส (ห้ามแช่แข็งเด็ดขาด)

– หากเก็บชุดทดสอบในตู้เย็น ให้นำออกจากตู้เย็น แล้วรอให้ชุดทดสอบหายเย็น คือมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง  แล้วจึงนำมาใช้ทดสอบได้

หน้าแรก