ทำไมหาซื้อที่ตรวจน้ำกระท่อมไม่ได้เลยครับ ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :
ตามที่กระผมทราบมา ณ ขณะนี้ (อนาคตไม่รู้นะครับ) ชุดตรวจสารเสพติดที่ใช้ตรวจใบกระท่อม หรือน้ำกระท่อม ยังไม่มีผลิตออกมาจำหน่ายกันนะครับ เหตุผลที่ไม่ผลิตสินค้าเพราะอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเช่นกันครับ หากต้องการตรวจต้องไปตรวจกับทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับตรวจเท่านั้น

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ