ข้อควรระวังและเทคนิค

1) ต้องคู่มือให้เข้าใจก่อนใช้ทดสอบและทำปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครับ

2) ผู้ทดสอบจะต้องสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากปัสสาวะที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส

3) ให้อ่านผลการทดสอบในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ หรือถ้าจำเป็นต้องอ่านในที่มืดก็ขอให้ใช้แสงสว่างจากหลอดนีออน อย่าใช้แสงไฟจากหลอดสีเหลืองเป็นอันขาด

4) ผลการทดสอบเบื้องต้นเป็นแค่ผลการคัดกรอง ว่าผู้นั้นอาจจะมีการเสพหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย ที่จะตอบได้ว่าผู้นั้นเสพยาหรือไม่

5) เมื่อได้ผลบวกในเบื้องต้น จะต้องนำตัวอย่างปัสสาวะที่เหลือในขวดส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะรายงานผลเสนอออกไป

หน้าแรก