ใช้ที่ตรวจการตั้งครรภ์ มาตรวจสารเสพติดได้หรือไม่ ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :

มีบางท่านอาจเข้าใจผิดเห็นหน้าตาของอุปกรณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วจะนำมาตรวจแทนกัน ขอตอบเลยว่า “ไม่ได้ครับ ” ชุดตรวจการตั้งครรภ์จะใช้ตรวจจับฮอร์โมน HCG ซึ่งจะมีในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาตรวจหาสารเสพติดทุกประเภทได้ครับ หากต้องการตรวจสารเสพติดต้องใช้ชุดตรวจสารเสพติดเท่านั้นครับ

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ