ที่ตรวจสารเสพติดเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้มั้ย ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


ก่อนอื่นผมให้ดูภาพจากข้างซอง ข้างกล่องของชุดตรวจสารเสพติดที่ทางโรงงานผลิตชุดตรวจระบุไว้เลยครับ

จากภาพตอบคือ เราสามารถเก็บที่ตรวจสารเสพติดไว้ในตู้เย็นได้ แต่ ๆ ๆ ต้องเก็บช่องแช่เย็นธรรมดานะครับไม่ใช่ช่องแช่แข็ง และห้ามแกะออกจากซองนะครับ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือก่อนการนำชุดตรวจมาทำการทดสอบกับปัสสาวะ ให้นำที่ตรวจสารเสพติดที่แช่เย็นไว้มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติก่อนใช้อย่างน้อย 30 นาที จากนั่นค่อยนำมาใช้ทดสอบได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : วิธีการจัดเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด ต้องทำอย่างไร ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ