ผลตรวจสารเสพติดเป็น negative แปลว่าอะไร ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


หากคุณทำการทดสอบสารเสพติดด้วยชุดตรวจสารเสพติดแบบขั้นต้น(ชุดตรวจแบบจุ่ม,ชุดตรวจแบบหยด)แล้วและผลการทดสอบนั้นให้ผลออกมาเป็น negative(แปลว่า ผลลบ) นั่นหมายความว่า ผลการทดสอบนี้ไม่พบสารเสพติดชนิดที่ท่านต้องการตรวจจากปัสสาวะมาที่นำทดสอบ (ขึ้นขีด 2 ขีดที่ตัว C และตัว T ตามรูปวงกลมสีแดง) หรือถ้าปัสสาวะดังกล่าวมีสารเสพติดก็มีน้อยกว่าค่า cut-off ของชุดตรวจสารเสพติดที่นำมาใช้ทดสอบ

* จากภาพด้านบน เป็นซองของชุดตรวจแบบหยดนะครับ


ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า ค่า cut-off ของอุปกรณ์คือ 1,000 นาโน/มิลลิลิตร (ตามรูปสี่เหลี่ยมสีเหลือง) ถ้าในร่างกายเรามีสารเสพติดยาบ้าอยู่ 800 นาโน/มิลลิลิตร ก็จะทำให้ชุดตรวจสารเสพติดนั่นไม่สามารถตรวจพบได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : ใช้ชุดตรวจยาบ้าตรวจคนที่เสพกัญชาได้หรือไม่ ? , ผลตรวจสารเสพติดเป็น positive แปลผลได้ว่า ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ