ผลตรวจสารเสพติดเป็น positive แปลผลได้ว่า ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ชุดตรวจสารเสพติดในรูปเป็นชนิดหยดครับ

ตอบคำถาม :


จากผลการตรวจสารเสพติดที่ขึ้นขีดเพียงขีดเดียวที่ตัว C จะแปลผลว่า Positive (แปลว่า ผลบวก) หมายความว่า ปัสสาวะที่นำมาทดสอบนั้นอาจมีสารเสพติดเจือปนอยู่ ให้ทำการส่งตรวจระดับที่สองอีกครับ (การตรวจยืนยัน)

* หมายเหตุ : เอาชุดตรวจสารเสพติดที่ตรวจชนิดใด จะเจอสารเสพติดชนิดนั้นนะครับ จะไม่สามารถเจอสารเสพติดตัวอื่น


เหตุผลที่ยังไม่ควรด่วนสรุปว่าเสพสารเสพติดนั่นก็คือ การตรวจแบบระดับที่หนึ่ง(การตรวจขั้นต้น) ยังไม่สามารถวัดผลได้เพราะมีสารเคมีอีกหลายรายการที่หากมีอยู่ในร่างกายเราแล้ว จะทำให้ผลการทดสอบเป็น Positive ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง : ผลตรวจสารเสพติดเป็น negative แปลว่าอะไร ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ