ระยะเวลาการเก็บรักษาปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจยืนยัน (ตรวจระดับที่ 2) ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม : ระยะเวลาการเก็บรักษาปัสสาวะ เพื่อส่งตรวจยืนยัน (ตรวจระดับที่ 2) ?

ปัสสาวะตัวอย่างที่จะนำส่งตรวจยืนยัน(ตรวจระดับที่ 2) นั้น ควรจะนำปัสสาวะดังกล่าวส่งห้องตรวจภายในเวลา 48 ชั่วโมง ในสภาพที่แช่เย็นมาครับสภาพแช่เย็นนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ ไม่ใช่ว่าแช่แข็งมานะครับ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะเก็บปัสสาวะตัวอย่างที่จะส่งตรวจยืนยันนั้น อยู่ที่ 4-8 องศาเซลเซียสครับ และการจัดเก็บขวดที่ใส่ปัสสาวะตัวอย่างก็ต้องทำแบบถูกต้องด้วยนะครับ ไว้มีเวลาบทความหน้าผมจะเขียนอธิบายให้ครับผม

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์ , ชุดตรวจสารเสพติด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ