ตรวจสารเสพติดกี่ขีดมีสาร ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ตอบคำถาม :


คำอธิบายต่อไปนี้ใช้กับผู้ที่ทำการทดสอบสารเสพติดด้วยชุดตรวจสารเสพติดแบบหยดเท่านั้นนะครับ เพราะที่ตรวจแบบจุ่มจะไม่มี Label บอกว่าตัว C ตัว T ต้องประมาณด้วยสายตาตามภาพตัวอย่างที่แสดงอยู่ในคู่มือสินค้า
คำตอบก็คือ ถ้าขึ้นเพียง 1 ขีดที่ตัวอักษร C ถือว่า “อาจมีสารเสพติดชนิดที่ทดสอบอยู่ในร่างกายครับ(ยาบ้า/กัญชา/ยาเค… แล้วแต่ว่าคุณนำชุดตรวจไหนมาทดสอบ)” ที่ต้องใช้คำว่า ….. อาจมีสารเสพติดนั่นเพราะอะไร ลองอ่านบทความนี้ครับ ผู้เขียนจะได้ไม่ต้องเขียนข้อความซ้ำ ( บทความเรื่อง : การตรวจสารเสพติดมีกี่ระดับ ? )

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ