ชุดตรวจสารเสพติด GPO (จีพีโอ) – ยาบ้า | ยาไอซ์ แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าGPO – จีพีโอ
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก/ส่ง
แพ็คเกจ1 กล่องมี 50 ชุด
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาบ้า , ยาไอซ์

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

1,000 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

องค์การเภสัชกรรม

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่ง EMS/Kerry ทั่วไทย
หน้ากากอนามัย 5 ชิ้น / 1 กล่อง
ราคาสินค้าอยู่ที่ปริมาณการสั่ง
ค่าจัดส่ง emsฟรีค่าจัดส่ง EMS/Kerry ทั่วไทย
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาบ้า | ยาไอซ์ ” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาบ้า | ยาไอซ์

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

1,000 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 60 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “มอร์ฟีน | ฝิ่น | เฮโรอีน” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด มอร์ฟีน | ฝิ่น | เฮโรอีน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

300 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “กัญชา” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด กัญชา

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

50 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 60 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “โคเคน” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด โคเคน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

300 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาอี” แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาอี

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

500 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ชุดตรวจสารเสพติด “ยาเค” – เคตามีน แบบหยด

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ
ยี่ห้อสินค้าLUNGENE
ชนิดแบบตลับหรือเรียกแบบหยด

สถานะสินค้า

สินค้ามีพร้อมส่งทันที – ขายปลีก
ใช้ตรวจหาสารเสพติด ยาเค – เคตามีน

ใช้ตรวจกับ
ปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น

Spec ค่า Cut –off

50 ng/ml

ผู้ผลิตสินค้า

เป็นสินค้านำเข้า น้ำยาเคลือบสำหรับตรวจจาก “เยอรมัน”

อายุของการจัดเก็บ
1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้าไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน | ตากแดด | ที่ๆไม่มีอากาศถ่ายเท โปรดศึกษาข้อมูลจากคู่มือเพิ่มเติม
โปรโมชั่นฟรี ฟรี ฟรี …. ค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย …. เมื่อซื้อครบ 6 ชุด (คละกันก็ได้)
ราคาสินค้าราคาชุดละ 90 บาท
ค่าจัดส่ง emsหากลูกค้าซื้อไม่ถึง 6 ชุด ตามโปรโมชั่น มีค่าจัดส่ง ems 50 บาทครับ
ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ที่ตรวจสารเสพติดเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้มั้ย ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


ก่อนอื่นผมให้ดูภาพจากข้างซอง ข้างกล่องของชุดตรวจสารเสพติดที่ทางโรงงานผลิตชุดตรวจระบุไว้เลยครับ

จากภาพตอบคือ เราสามารถเก็บที่ตรวจสารเสพติดไว้ในตู้เย็นได้ แต่ ๆ ๆ ต้องเก็บช่องแช่เย็นธรรมดานะครับไม่ใช่ช่องแช่แข็ง และห้ามแกะออกจากซองนะครับ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือก่อนการนำชุดตรวจมาทำการทดสอบกับปัสสาวะ ให้นำที่ตรวจสารเสพติดที่แช่เย็นไว้มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติก่อนใช้อย่างน้อย 30 นาที จากนั่นค่อยนำมาใช้ทดสอบได้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : วิธีการจัดเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด ต้องทำอย่างไร ?

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

วิธีการจัดเก็บรักษาชุดตรวจสารเสพติด ต้องทำอย่างไร ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


ชุดตรวจสารเสพติดควรต้องจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง หรือเก็บในช่วงอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส และทำเก็บรักษาแบบนี้จนถึงวันหมดอายุของชุดตรวจ

– ชุดตรวจต้องเก็บอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซองไม่ฉีกไม่ขาด และแกะชุดตรวจก็ต่อเมื่อจะใช้งานเท่านั้น


– ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนหรือตากแดด

รูปนี้จะมีคำแนะนำอยู่หน้าซองของชุดทดสอบบอกไว้
รูปนี้จะเป็นคำแนะนำการจัดเก็บชุดตรวจสารเสพติดจากคู่มือของสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ : ที่ตรวจสารเสพติดหมดอายุแล้ว สามารถนำมาทดสอบได้หรือไม่ ? , ที่ตรวจสารเสพติดเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้มั้ย ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ที่ตรวจสารเสพติดแบบจุ่มกับแบบหยด แบบไหนดีกว่ากัน ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


จากประสบการณ์การขายที่ตรวจสารเสพติดและได้ทดลองใช้สินค้าดู ผมต้องแยกข้อดี/ข้อด้อยของชุดตรวจสารเสพติดแต่ละแบบเป็นส่วนๆครับ
ซึ่งตารางเปรียบเทียบชุดตรวจแบบจุ่มและชุดตรวจแบบหยดด้านล่างนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวจากผมนะครับ ความชอบและความถนัดรวมถึงหน้างานที่จะตรวจอาจแตกต่างกัน อ่านไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อที่ตรวจสารเสพติดให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับ


หมายเหตุ : ชุดตรวจสารเสพติดแบบจุ่มหรือแบบหยด ถ้ามาวัดกันที่ประสิทธิภาพการตรวจจับสารเสพติดนั้น ต้องดูที่ค่า Cutt-off นะครับ ชนิดจุ่มหรือชนิดหยดไม่ได้บ่งบอกว่าอันไหนตรวจดีกว่า

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ