การตรวจสารเสพติดมีกี่ระดับ ?

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ

ตอบคำถาม :


การตรวจสารเสพติดในร่างกายมีด้วยกัน 2 ระดับ
ระดับที่ 1 : คือ การตรวจขั้นต้น การตรวจระดับนี้ตรวจเพื่อคัดกรองและป้องปรามเท่านั้น ซึ่งการตรวจแบบขั้นต้นนี้ ไม่สามารถสรุปผล 100% ได้ว่าบุคคลนั้นหรือปัสสาวะตัวอย่างนั้นๆ มีสารเสพติดในร่างกายจริงๆ ดังนั้นหากต้องการผล 100 % จะต้องนำปัสสาวะตัวอย่างส่งตรวจระดับสองอีกครั้ง


ระดับที่ 2 : คือ การตรวจยืนยัน การตรวจระดับนี้จะได้ผล 100% การตรวจระดับนี้ต้องตรวจที่โรงพยาบาลที่รับตรวจเท่านั้น จะไม่มีอุปกรณ์ขายเหมือนแบบการตรวจระดับที่ 1

หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์

ต้องการแนะนำข้อมูล...กดแชร์ได้เลยครับ