ชุดตรวจยาบ้า ตรวจยาไอซ์


–> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภท "ยาบ้า , ยาไอซ์" (แบบจุ่ม , แบบหยด)

ชุดตรวจสารเสพติด Bioline Methampetamine เป็นยี่ห้อที่ถูกใช้ในทางราชการ เช่น ตำรวจ , ทหาร , ปปส. , อบต. ฯลฯ และเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าบริษัทซึ่งซื้อเพื่อใช้ตรวจ คัดกรอง , ป้องกัน และป้องปรามพนักงานในองค์กร โดยชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ นี้ถูกใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของทุกบริษัทโดยตรวจทั้งพนักงานเก่าและพนักงานเข้าใหม่ เพราะว่ายาบ้า ยาไอซ์ เป็นยาเสพติดที่ระบาดมากที่สุด

สนใจ "สอบถามราคา" ได้ที่

คุณโชติ ธีระวิกสิต

Tel : 088-535-5353 (7:00-21:00 ของทุกวัน)

Email : Nanatest_Order@hotmail.com

ชุดตรวจสารเสพติดประเภท "ยาบ้า/ยาม้า/ยาไอซ์" - ชนิดหยด

VDO การใช้งานชุดตรวจสารเสพติด ชนิด "หยด" (ตรวจยาบ้า ตรวจยาไอซ์)
>>> VDO สอนการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบ "หยด"


ชุดตรวจสารเสพติดประเภท "ยาบ้า/ยาม้า/ยาไอซ์" - ชนิดจุ่ม

VDO การใช้งานชุดตรวจสารเสพติด ชนิด "จุ่ม" (ตรวจยาบ้า ตรวจยาไอซ์)

>>> VDO สอนการใช้ชุดตรวจสารเสพติดแบบ "จุ่ม"

.

หน้าแรก