ชุดตรวจสารเสพติด “ชุดตรวจกัญชา”

–> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ประเภท “ชุดตรวจกัญชา” (ชุดตรวจกัญชาแบบจุ่ม , ชุดตรวจกัญชาแบบหยด)

ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ แบบหยด “ชุดตรวจกัญชา

ชุดตรวจ 1 ชุดสามารถใช้ทดสอบได้ 1 ครั้งต่อ 1 คน

วิธีการใช้งาน
–แบบจุ่ม
แกะชุดตรวจกัญชา ออกจากซองและจุ่มลงในปัสสาวะ จากนั้นรออ่านผลการทดสอบ
–แบบหยด
แกะชุดตรวจกัญชา ออกจากซองและนำหลอดดูดปัสสาวะดูดปัสสาวะและหยดลงบนชุดทดสอบจากนั้นรออ่านผล

เมื่อท่านได้ซื้อชุดตรวจสารเสพติดเรามีคู่มือภาษาไทยพร้อมภาพประกอบพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอนให้ครับ

คำแนะนำเพิ่มเติมชุดตรวจกัญชา
-ชุดตรวจกัญชา แบบหยด ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่าชุดตรวจแบบจุ่ม

หน้าแรก